Klienci Indywidualni

Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje pomoc prawną poprzez:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
 • opiniowanie umów i doradztwo w ramach prowadzonych negocjacji

Kancelaria oferuje usługi i pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego (sprawy własnościowe, służebności, zobowiązania, gwarancje, pożyczki, umowy, leasing, ubezpieczenia, darowizny)
 • prawa rodzinnego (rozwody i separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa)
 • prawa spadkowego (przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe)
 • prawa spadkowego (przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe)
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawy, urlopy, czas pracy, bhp, renty i emerytury)
 • prawa handlowego (spółki osobowe, spółki kapitałowe, tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie, rozwiązywanie i likwidacja spółek)
 • prawa nieruchomości (kontrola transakcji dotyczących nieruchomości, umowy sprzedaży, kupna, darowizny, umowy przedwstępne, zakup nieruchomości przez cudzoziemców, dożywocie, hipoteka)
 • dochodzenia należności (sądowe dochodzenie należności, poszukiwanie majątku dłużnika, skarga pauliańska, postępowanie egzeukcyjne)
 • dochodzenia odszkodowań (odszkodowania powypadkowe, OC, AC, za służebności, wypadki w pracy)

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wycena usługi prawniczej zależna jest od rodzaju sprawy oraz nakładu pracy jaki jest niezbędny przy jej prowadzeniu.

Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń:

 • wynagrodzenie za wykonanie konkretnej usługi prawnej
 • wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin
 • wynagrodzenie z premią za sukces – w przypadku niektórych spraw składnikiem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy

Każda prowadzona sprawa poprzedzona jest bezpłatną, szczegółową analizą stanu faktycznego i prawnego. Analiza uwzględnia ocenę szans pozytywnego zakończenia sprawy, ewentualnych kosztów, opłat sądowych i zagrożeń.